Intervisie/supervisie voor trainers

“Intervisie zorgt ervoor dat ik kan groeien als professional”

Supervisie en (groeps)intervisie zijn belangrijke wegen om de ontwikkeling van individuele trainers te voeden, te steunen en te stimuleren doordat zij zich kunnen laven aan een bron. 

Veel mindfulnesstrainers voelen zich geroepen tot dit vak door een intentie vanuit het hart dat deze leefstijl en vorm van levensonderhoud betekenisvol, waardevol en ondersteunend is voor hun eigen gezondheid, geluk en welbevinden en dat van anderen. Toch zit je meestal in je eentje voor een groep, gesteund door je opleiding, eigen oefening en voorbereiding. Deelname aan intervisie/supervisie kan voelen alsof je niet meer alleen voor een groep zit, maar met iemand achter je.

Mindfulness Based Intervisie is een plek:
– om een houding van nieuwsgierigheid te
voeden
– in samenspraak te gaan over het
mindfulness trainerschap en ervaringen
– integriteit te stimuleren
– warmte, vriendelijkheid, menselijkheid en
verbondenheid te ervaren
gesteund en uitgedaagd te worden
mindfulness en de positieve resultaten te
cultiveren 

Mindfulness Based Supervisie gaat over bovenstaande én over het integreren van mindfulness in je eigen leven en ontwikkeling.

Een Mindfulness Based methodiek voor intervisie/supervisie onderscheidt zich van andere methodieken door gezamenlijke meditatie als een essentieel onderdeel en door uitwisseling/verdiepend onderzoek in de vorm van mindful dialogue (Inquiry). Deze benadering leent zich ook goed voor begeleiding van andere gezondheidsprofessionals. Het betrekt lichamelijke sensaties en gevoelens bij het individuele ontwikkelingsproces en erkent deze als gevoelige bronnen van informatie.

René is een ervaren opleider en begeleider van mindfulnesstrainers. Hij geeft supervisie/intervisie aan studenten van diverse opleidingen, recentelijk ook internationaal in Frankrijk en Japan. De voertaal is dan Engels. In aug. 2021 volgde  hij een driedaagse opleiding bij Alison Evans & Gemma Griffith van Bangor University over het gebruik van de MBI:TAC in supervisie. Meer informatie hierover in dit boeiende artikel: MBITAC in supervision

Kosten

Mijn uurtarief voor begeleiding van intervisiegroepen en individuele supervisie is €100,- Hier kan in sommige situaties van worden afgeweken. Voor supervisie als doorgaand traject is de bijdrage €360,- per 4 sessies. In een kennismakingsgesprek kunnen we bekijken of mijn aanpak past bij jouw/jullie behoeften