Helende Geneeskunst

Wat is helende geneeskunst?

“Jij bent toch ook fysiotherapeut? Mag ik je wat vragen?” En dan volgt er een beschrijving van een lichamelijk probleem waar mijn advies of inzicht wordt gevraagd. Dat overkomt mij regelmatig op een verjaardagsfeestje of na een lezing over mindfulness. “Zeg, een vriend van mij heeft last van …… en dat volgt er een gedragsprobleem of psychische klacht. Jij bent toch psycholoog, wat denk jij hiervan?” Er leven nogal wat vragen bij mensen over gezondheid. Door mijn achtergrond als fyiotherapeut, psycholoog, zenbeoefenaar en mindfulnesstrainer voel ik mij soms een integraal, holistisch gezondheidscentrum. Helende, integrale of holistische geneeskunst is een term om een benaderingswijze aan te duiden die de hele mens beschouwd met een lichaam, emoties, denken, sociale interacties en iets wat je ziel zou kunnen noemen of spiritualiteit en zingeving. Optimale gezondheid en welzijn is het belangrijkste doel en is te bereiken door een goede balans in het leven. Voor mij levert de meditatieve levensweg essentiële en waardevolle inzichten op in hoe die juiste balans te bewaken en zo nodig te herstellen. De woorden medicijn en meditatie delen immers dezelfde etymologische kern: helen.

Ik benader mensen in de eerste plaats als een ontmoeting tussen twee levende wezens

Uitgangspunten van de helende weg voor mij zijn:
* Optimale gezondheid. Dit is het belangrijkste doel. Het is het bewust werken aan de balans tussen de lichamelijke, mentale, emotionele, sociale, spirituele en omgevingsaspecten van de menselijke ervaring. Dit leidt naar een dynamisch evenwicht in het volledig aanwezig zijn in je leven. Het creëert een toestand van welzijn, onafhankelijk de aanwezigheid of afwezigheid van ziekte.
* Hele persoon. Ik zie mensen als levende wezens binnen een verbonden geheel van lichaam, hart, hoofd, ziel en omgeving, ieder op zijn of haar eigen pad in het leven. Ieder met zijn of haar eigen unieke kwaliteiten, wensen en verlangens. Ik kijk naar de mens met een vraag, ziekte of probleem, in plaats van naar de symptomen of klachten waar dan ook nog een mens aan vast zit.
* Helende kracht van liefdevolle vriendelijkheid. Ik benader mensen in de eerste plaats als een ontmoeting tussen twee levende wezens, met vriendelijkheid, met waardering voor het leven, de liefde en de strijden die we voeren, met acceptatie vanuit het hier en nu, met open, nieuwsgierige aandacht.
* Preventie en behandeling. We zoeken samen naar de optimale weg om gezondheid te verbeteren, ziekte zo mogelijk te voorkomen, en bewust te worden van de vreugde, tegenslagen en patronen in ons leven. We gaan verder dan alleen het managen van de klachten en symptomen. Hierdoor kan er verlichting van de symptomen ontstaan, kunnen invloedrijke factoren aangepast worden en de leefomgeving versterkt worden voor meer welzijn en welbevinden nu en in de toekomst.
* Zelfhelend vermogen. Ieder mens heeft van nature genezende krachten in hun lichaam, hart, hoofd en ziel. Het stimuleren, bewust gebruik maken en ondersteunen van deze krachten heeft effect op het helingsproces.* * * * Integratie van geneeswijzen. Ik omarm de wetmatigheid van een leven lang leren en aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden. Dit biedt creatieve, bewuste en intuïtieve keuzemogelijkheden uit verschillende tradities om aan te sluiten bij de unieke, individuele behoeftes van de ‘leerling’ en wat op dit moment noodzakelijk is voor het welzijn. Dit houdt samenwerking in met zowel reguliere als complementaire geneeskunde, maar ook doorgaand onderzoek op het gebied van scholing, creativiteit, beweging en arbeidsintegratie. Zo heb ik de afgelopen jaren cursussen voetreflexologie en voedingspsychologie gedaan.
* Relatie en proces benadering. De optimale relatie tussen therapeut/cliënt of leraar/leerling kenmerkt zich door een partnership waarin de autonomie, normen en waarden van beiden worden gerespecteerd en gevoed. Eén van de mindfulnessfactoren is niet-streven. Voor mij betekent dat wel oog voor het beoogde einddoel hebben, maar tegelijkertijd het proces als belangrijker doel te zien.
* Een leven lang leren. Alle levenservaringen zoals geboorte, vreugde, lijden en sterven zijn diepgaande leermogelijkheden voor iedereen. Iedere levensfase kent zijn eigen dynamiek en ontwikkelingsvragen.